West Vlaanderen

Kanaal Kortrijk - Bossuit
Kanaal Nieuwpoort - Plassendale
Kanaal Ieper - IJzer
Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

Kanaal Kortrijk - Bossuit

Over een lengte van 16km verbindt het kanaal Kortrijk - Bossuit de Bovenschelde met de Leie. Het kanaal werd aangelegd in 1857 en had toen vooral een economische functie, namelijk de "lichtere" scheepvaart.
Vandaag de dag staat het kanaal bekend als één van de populairste wedstrijdwaters uit de provincie West-Vlaanderen, vooral dan richting Kortrijk, ter hoogte van Zwevegem. Dit komt doordat de waterkwaliteit ter hoogte van Bossuit slecht is (te weinig zuurstof) maar stelselmatig verbeterd richting Kortrijk. Het visbestand bestaat voornamelijk uit blankvoorn en baars maar tijdens wedstrijden wordt toch ook regelmatig een brasem gevangen.

Vissoorten: baars, blankvoorn, paling, zeelt, rietvoorn, pos, brasem.

 

Kanaal Nieuwpoort - Plassendale

Dit kanaal, ook wel de Plassendaalse vaart genoemd, verbindt Nieuwpoort met het kanaal Gent-Brugge-Oostende. In de zone Nieuwpoort neemt dit kanaal ongetwijfeld de eerste plaats als hengelwater in.
Het kanaal herbergt een groot visassortiment . Mede door het brakke water komen hier ook enkele zeevissoorten voor.
Door de organisatie van viswedstrijden kent het kanaal een hoge hengeldruk (vooral het stuk Slijpebrug-Nieuwpoort). Scheepvaart en vooral de toename van de pleziervaart kunnen wel een storende factor zijn bij de uitoefening van onze hobby.

Vissoorten: blankvoorn, winde, brasem, paling. giebel. snoekbaars, bot, brakwatergrondel, koornaarvis, zeebaars

 

Kanaal Ieper - IJzer

Het belangrijkste openbare water in het Heuvelland is het kanaal Ieper-IJzer of Ieperkanaal. Het kanaal loopt van Ieper naar Lo-Reninge waar het aansluit op de ijzer . De totale lengte is 15 km . Breedte circa 30 meter . Visdiepte gemiddeld 2 tot 2.5 meter.
Op zowel beneden- en bovenpand van het kanaal komt een gevarieerd visbestand voor. In het verleden kwam regelmatig aanzienlijke vissterfte voor op het benedenpand tussen Noordschotebrug en Knokkebrug. Het systematisch saneren van overstorten heeft het opstreden van vissterfte sterk verminderd. De waterkwaliteit kan echter nog gevoelig verbeterd worden. Hengelaars concentreren zich in hoofdzaak stroomop- en afwaarts Boezinge-sas. Het pand tussen de sassen van Boezinge geldt mee door het aantrekkelijk landschappelijk kader als een van de mooiste Westvlaamse visplaatsen.

Vissoorten: blankvoorn, rietvoorn, baars, brasem, blei, zeelt, paling, snoekbaars, riviergrondel

 

Kanaal Nieuwpoort-Duinkerke

Het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke is een kanaal dat een verbinding vormt tussen de Belgische kuststad Nieuwpoort en de Franse havenstad Duinkerke. Het kanaal Nieuwpoort-Duinkerke vormt een verlengde van het kanaal Plassendale-Nieuwpoort, en loopt verder quasi parallel met de kustlijn, op een twee- tot viertal kilometer van de zee. Lengte op Belgisch grondgebied is 19 km , gemiddelde breedte van 18 meter .

Vissoorten: Blankvoorn, rietvoorn , blei, brasem, paling, snoekbaars, zeebaars