Brabant

Leuvense vaart
Kanaal Brussel - Charleroi

Leuvense vaart

Het kanaal Leuven-Dijle, eveneens bekend als de Leuvense Vaart, maakt een verbinding over water tussen de steden Leuven en Mechelen. De totale lengte bedraagt ongeveer 28 km, waarvan 21 km in Vlaams-Brabant en7 km in Antwerpen. Het werd in 1750 op vraag van de Leuvense brouwersgilde aangelegd als transportweg. De voorbije jaren is de waterkwaliteit van dit kanaal er op vooruitgegaan hetgeen zich uit in de vangsten. De Leuvense Vaart wordt inmiddels druk bevist en is bekend als blankvoornwater

Vissoorten: Blankvoorn, Brasem, Grondel, Baars

 

Kanaal Brussel - Charleroi

Het Kanaal Charleroi-Brussel dat de gelijknamige steden verbindt, werd tussen 1827 en 1832 gebouwd met de bedoeling de mijnindustrie rond Charleroi van een snellere afvoerlijn te voorzien richting hoofdstad en Haven van Antwerpen.
De waterkwaliteit van dit kanaal is op Waals grondgebied erg slecht. Enkele verontreinigde beken en vooral de industriële lozingen zijn hier de oorzaak van. Vanaf Halle (Vlaams grondgebied) begint de waterkwaliteit te verbeteren wat zich vertaald in een visbestand van voornamelijk blankvoorn karper en brasem. Vooral in Buizingen en Lot worden regelmatig hengelwedstrijden georganiseerd.

Vissoorten: baars, beekforel, blankvoorn, brasem, karper, kolblei, paling, riviergrondel en zeelt