Benedenscheldebekken

De Schelde

De Schelde

De Schelde ontspringt in Noord-Frankrijk en stroomt door Henegouwen en Vlaanderen via Antwerpen naar de Noordzee. Watervervuiling en overbevissing hebben er voor gezorgd dat het eens zo rijke visbestand aanzienlijk is ingekrompen.Doordat de laatste jaren steeds meer afvalwater wordt gezuiverd, verbetert de waterkwaliteit echter gestaag. In Doel bijvoorbeeld treft men weer bijna alle vissoorten aan die vroeger de Schelde bevolkten. Het gaat dan voornamelijk om haring, bot, tong, paling, zeebaars, spiering en fint.
De fint, of meivis, trok vroeger massaal de Schelde op om te paaien. Vooral in de maand mei werd deze vis massaal aangetroffen. Tot het midden van de vorige eeuw was deze vis gedurende maanden een welkom voedsel in vele gezinnen. Hij werd gezouten, gedroogd, gerookt en ingelegd.
Voor de recreatieve hengelaar valt er stilaan weer meer te beleven op de Schelde, al kunnen het getij, de scheepvaart en de sterke stromingen wel de hengelarij bemoeilijken. Van de monding tot in Antwerpen wordt er voornamelijk op zee- en brakwatervissen gevist zoals wijting, zeebaars, bot en paling. Verder stroomopwaarts kunnen opnieuw zoetwatersoorten zoals snoekbaars, karper en giebel gevangen worden.